โควิด-19 ถาม-ตอบ ในเรื่องของ การยื่นสมัครโกลเด้นวีซ่าโปรตุเกส คำตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว

โควิด-19 ถาม-ตอบ ในเรื่องของ การยื่นสมัครโกลเด้นวีซ่าโปรตุเกส คำตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในท้องถิ่นจนไปถึงธุรกิจระดับประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการล๊อคดาวน์จึงทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มผู้มีรายได้สูงคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบท่ามกลางสถานการณ์นี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้มีรายได้สูงได้เริ่มมองหาถิ่นที่อยู่ทางเลือก เนื่องจากรัฐบาลพยายามแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจโดยเพิ่มอัตราภาษีของกลุ่มผู้มีรายได้สูงให้สูงขึ้น
TRAVEL ADVISORY-GOLDEN ROUTE TO CYPRUS

TRAVEL ADVISORY-GOLDEN ROUTE TO CYPRUS

SAMUEL HARVEY, Director of Business Development of the Harvey Law Group, discusses the importance of having a second passport and the options for acquiring citizenship in Cyprus.
TRAVEL ADVISORY-THE VALUE OF THE GOLDEN PASSPORT

TRAVEL ADVISORY-THE VALUE OF THE GOLDEN PASSPORT

The Value of the Golden Passport
A second passport is a great mobility perk but it’s important to note the differences between a passport from an EU country and a passport from one of the five Caribbean countries.