GREECE

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • โดยการลงทุนในกรีซ, ผู้ลงทุนสามารถได้เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
 • การดำนานการที่รวดเร็ว: สำหรับผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ที่ผ่านการดำเนินการ, จะได้รับใบอนุญาตการอยู่อาศัยในประเทศกรีซภายใน 6 เดือนหลังการสมัคร
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา การศึกษา การอยู่อาศัย หรือ ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ
 • ทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ยืดหยุ่นสูง
 • ได้รับสิทธิ์ผู้พักอาศัยแบบสมบูรณ์แบบในกรีซ คู่สมรส บุตรที่อายุน้อยกว่า 21 ปี และ พ่อแม่ของผู้ลงทุนและคู่สมรส
 • บุตรสามารถได้รับการศึกษาฟรีได้
 • ใบอนุญาตการอยู่อาศัยในประเทศกรีซมีอายุ 5 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปีถ้ายังถือครองการลงทุนอยู่

การลงทุน

 • การลงทุนอย่างต่ำ 250,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถถูกถือครองแบบซื้อขายหรือเช่าซื้อก็ได้
 • อสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถเป็นเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการอยู่อาศัยก็ได้
 • การลงทุนสามารถมีผู้ถือครองคนเดียวหรือถือครองร่วมก็ได้ ถ้าถือครองร่วมผู้ยื่นขอรับสิทธิ์แต่ละคนจะต้องลงทุนอย่างน้อย 250,000 ยูโร
 • การเช่าต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีและมูลค่าการชำระหนี้ขั้นต่ำ 250,000 ยูโร
 • การลงทุนสามารถทำได้แบบส่วนบุคคลหรือบริษัทที่ผู้ลงทุนถือครองแบบสมบูรณ์แบบก็ได้
 • การลงทุนสามารถเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เดียวหรือหลายที่ก็ได้โดยที่มูลค่ารวม 250,000 ยูโร
 • มีอสังหาริมทรัพย์ที่ติดชายหาดมากมายที่พร้อมสำหรับการถือครองในตำแหน่งที่สวยงาม เช่น ฮาเนีย, ซานโตรินี่ และ ปาโรส

เงื่อนไข

 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องไม่เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป
 • ผู้ขอยื่นรับสิทธิ์มีอายุมากกว่า 18 ปี และ มีสุขภาพที่ดี
 • ต้องทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรายการ
 • ต้องถือครองการลงทุนระหว่างระยะเวลาของใบอนุญาตการอยู่อาศัย
 • หลักฐานการยืนยันว่าผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • เดินทางไปยังกรีซเพื่อเปิดบัญชี เลือกอสังหาริมทรัพย์และทำการวางมัดจำ
 • โอนทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และการยื่นขอรับสิทธิ์ไปยังบัญชีที่เปิดในกรีซ
 • ทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำการยื่นขอวันส่งเอกสาร
 • เมื่อถึงวันที่นัดส่งเอกสาร ต้องส่ง ใบรับรองทางการแพทย์ และ สำเนาการลงทุน
 • ส่วนใหญ่แล้วการอนุมัติจะเสร็จภายใน 2 เดือน
 • ต่อมา ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องได้รับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศและเดินทางไปยังกรีซเพื่อที่จะรับใบอนุญาตการอยู่อาศัยในประเทศกรีซ
 • สมาชิกครอบครัวมีทางเลือกในเวลาหรือวันที่จะเดินทางไปกรีซเพื่อที่จะรับใบรับรองต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่?

เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 250,000 ยูโร

ครอบครัวของผู้สมัครจะได้รับผลประโยชน์ในการถือสิทธิ์พำนักอาศัยหรือไม่?

ใช่ คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) รวมถึงพาอแม่ของผู้สมัครและคู่สมรสด้วย

หากบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลอายุถึง 21 ปี จะเป็นอย่างไร? จะสูญเสียสิทธิ์การพำนักอาศัยหรือไม่?

ไม่สูญเสียสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ช่วงอายุ 21 – 24 ปี ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องทำการต่ออายุรายปี หากผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลประสงค์ที่จะถือสิทธิ์นี้ไว้หลังจากอายุ 24 ปี ต้องทำการลงทุนเอง

ผู้สมัครจำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์หรือไม่?

ไม่มี

ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยสามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้นานเท่าไหร่?

ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยสามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้มากถึง 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน

ผู้สมัครสามารถทำงานในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้โดยอัตโนมัติหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม GIRP หรือไม่?

ไม่

มีพันธะอะไรในการอาศัยอยู่ในกรีซหลังจากได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยหรือไม่?

ไม่มีพันธะใดๆ ยกเว้นแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้จากประเทศกรีซ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังกรีซหลังจากได้รรับสิทธิ์พำนักอาศัย

สิทธิ์การพำนักอาศัยมีระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร?

ผู้ลงทุนต้องทำการต่ออายุสิทธิ์ โดยการต่ออายุไม่ยุ่งยากตราบใดที่ผู้ลงทุนสามารถยืนยันได้ว่ายังคงสิทธิ์การลงทุนไว้อยู่

ผู้สมัครจะได้รับเงินสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาจากสิทธิประโยชน์การถือสิทธิ์พำนักอาศัยหรือไม่? มีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้าง?

ใช่ ผู้พำนักอาศัยในกรีซได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนเป็นพลเมือง เช่นสิทธิ์ในประกันสังคม การรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองได้หรือไม่?

ผู้ถือสิทธิ์ในโปรแกรม GIRP สามารถยื่นสมัครการเป็นพลเมืองได้หลังจาก 7 ปี และต้องพำนักอาศัยในกรีซอย่างถูกกฎหมายและต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนดและทักษะทางภาษาด้วยเช่นกัน

การลงทุนสามารถลงทุนได้ทุกพื้นที่ในกรีซหรือต้องเป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจง?

สามารถลงทุนได้ทุกพื้นที่ในประเทศกรีซ

ผู้สมัครสามารถอาศัยอยู่ในสินทรัพย์ที่ตนเองลงทุนไปได้หรือไม่?

ผู้สมัครเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถอาศัยอยู่หรือปล่อยเช่าก็ได้เช่นกัน

ผู้สมัครสามารถลงทุนในการลงทุนอื่นๆในกรีซได้หรือไม่?

ได้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างอิสระหรือเข้าซื้อกิจการ (acquisitions)

ผู้สมัครต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไว้นานเท่าไหร่?

สามารถถือได้นานเท่าที่ต้องการเก็บสิทธิ์ไว้ สิทธิ์นี้จะอยู่ตราบที่คุณสมบัติยังตรงตามเงื่อนไข ดังนั้นหากผู้สมัครอยากขายสินทรัพย์ สิทธิ์การพำนักอาศัยก็จะหายไปด้วย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ