GRENADA

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถสมัครยื่นขอสัญชาติได้
 • บุตรอายุต่ำกว่า 30 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • ครอบครัวอายุมากกว่า 55 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • พี่น้องที่ยังไม่สมรสและไม่มีบุตรของผู้ยื่นขอสมัครรับสัญชาติ และ/หรือ คู่สมรส สามารถยื่นสมัครขอสัญชาติได้
 • ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก รวมถึง บราซิล สหราชอาณาจักร รัสเซีย จีน และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • นักลงทุนไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเกรนาดา
 • ไม่จำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์
 • ได้รับการละเว้นการชำระภาษีเงินได้ ภาษีกำไรจากเงินลงทุน ภาษีความมั่งคั่ง และ ภาษีมรดก
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • เกรนาดาตั้งอยู่นอกเขตวงแหวนของพายุเฮอร์ริเคน
 • สามารถยื่นขอสมัครรับสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรได้

ลงทุนในโครงการ Kimpton Kawana Bay

 • รีสอร์ท 5 ดาว ตั้งอยู่บนชายหาดที่สวยงดงามอันดับโลก อย่างหาด แกรนด์ อังเซอร์
 • การลงทุนเริ่มต้นที่ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถขายสู่ตลาดได้เมื่อถือหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • สามารถเดินทางเพียง 15 นาทีจากสนามบิน
 • Kimpton เป็นโรงแรมในเครือของ InterContinental Hotels Group (IHG)
 • มีนักพัฒนาที่เชื่อถือได้ พร้อมทีมการบริการจัดการ และมีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 • รายได้จากการให้เช่าขึ้นอยู่รายได้จากหุ้นในโปรแกรม
 • เจ้าของหุ้นสามารถเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นระยะเวลา 1-2 อาทิตย์ต่อปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ได้รับการตรวจทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
 • สมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนดำเนินการ (3-6 เดือน)

 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์ และ เอกสารที่จำเป็น
 • แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย การวางมัดจำ และการตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ
 • มีการดำเนินการตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ บัญชี และกฎหมายอย่างเรียบร้อย
 • ทางกรรมการของการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติเกรนาดาจะส่งจดหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการตัดสินใจใช้เวลาภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน
 • โอนจำนวนเงินสำหรับลงทุนไปยังเกรนาดา
 • ได้รับเอกสารฉบับการเป็นสัญชาติเกรนาดา และหนังสือเดินทางภายในหนึ่งเดือน หลังจากมีการลงนามการได้รับเอกสาร