เกี่ยวกับเรา
เจสซี่ เวอร์โซซา

เจสซี่ เวอร์โซซา

ผู้ช่วยสำนักงาน - ฟิลิปปินส์

เจสซี่ ร่วมงานกับแผนกพัฒนาธุรกิจและช่วยเหลืองานด้านธุรการ