กีโยม แมทซ์

กีโยม แมทซ์

หุ้นส่วน – เอชแอลจี

กีโยม แมทซ์

หุ้นส่วน – เอชแอลจี

กีโยมมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการเปิดบัญชีในต่างประเทศกับบริษัทมากมาย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้มีรายได้สูงในเรื่องของการจัดการความมั่งคั่ง