MALTA

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล:
  1. คู่สมรส
  2. บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลไม่เกิน 28 ปี
  3. พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่อยู่ในอุปการะอายุอย่างน้อย 55 ปี
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • อนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้
 • สิทธิ์พลเมืองสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • ผู้สมัครสามารถพำนัก เดินทาง ทำงาน ศึกษา และซื้อ ที่ดินหรือสินทรัพย์ที่ใดก็ได้ ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ รวมถึง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • สามารถเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 180 ประเทศ รวมถึง สหราชอาณาจักร, สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา (eTA)
 • มีอัตราการชำระภาษีต่ำและสมเหตุสมผล
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาของรัฐและการรักษาพยาบาลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับการศึกษาหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

ข้อกำหนดในการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องทำการลงทุนใน 3 รายการนี้:

 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • ซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 700,000 ยูโรและต้องถือครองเป็นระยะเวลาอย่าง; หรือ
  • เช่าสินทรัพย์ที่มีค่าเช่าขั้นต่ำปีละ 16,000 ยูโรต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี
 • บริจาคเงิน 600,000 ยูโร (สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัย 36 เดือน) หรือ 750,000 ยูโร (สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัย 12 เดือน) ให้กับรัฐบาลมอลตา และต้องลงทุมเพิ่ม 50,000 ยูโรต่อคน สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลผู้สมัครหลัก
 • บริจาคอย่างน้อย 10,000 ยูโรให้กับองค์กรการกุศล, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์, สวัสดิภาพสัตว์หรือองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาศิลปะหรือสังคม

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า และต้องไม่ถือสัญชาติกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 • ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขของมอลตา
 • ต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปีนับจากการออกหนังสือรับรองการเป็นพลเมือง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับทุกคนในครอบครัว
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและต้องมีชื่อเสียงที่
 • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน
 • ต้องแสดงหลักฐานของการอยู่อาศัยในมอลตา
 • ถือสถานะผู้อยู่อาศัยในมอลตาอย่างน้อย 12 หรือ 36 เดือนก่อนที่จะได้รับสัญชาติ
 • ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับมอลตา

ขั้นตอนการดำเนินการ (16-40 เดือน – สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

 • เตรียมใบสมัครและลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
 • สมัครขอสิทธิ์การพำนักอาศัยในมอลตาและนำไปสู่การตรวจสอบประเมินสถานะระดับที่ 1
 • เดินทางไปยังมอลตาเพื่อทำการพิสูจน์ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • เมื่อได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card) แล้ว ให้ส่งใบสมัครคุณสมบัติการเป็นพลเมืองผ่านไปยังบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
 • เอกสารการสมัครจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของมอลตาและนำไปสู่การตรวจสอบประเมินสถานะระดับ 2, 3 และ 4 และรับผลการตัดสินเกี่ยวกับคุณสมบัติ
 • หลังจาก 12 หรือ 36 เดือนให้ส่งใบสมัครการเป็นพลเมือง
 • ตรวจสอบแอปพลิเคชันและอับเดตการตรวจสอบการตรวจสอบประเมินสถานะ
 • เมื่อการสมัครเป็นพลเมืองได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการลงทุนและการบริจาค
 • กล่าวคำสาบานตนในมอลตาและได้รับใบรับรองสิทธิ์การเป็นพลเมือง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ