NEW ZEALAND

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • อายุวีซ่า: ไม่จำกัด
 • คู่สมรสและบุตรอายุ 24 ปี หรือ ต่ำกว่าสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • สิ่งแวดล้อมที่ดี
 • มีกฎระเบียบที่มั่นคง
 • เป็นประเทศที่สวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติและมีภูมิประเทศที่หลากหลายพร้อมทั้งยังมีมาตราฐานการครองชีพที่สูง
 • หนึ่งในระบบการศึกษาและระบบสุขภาพที่ก้าวหน้ามากที่สุด
 • สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • โอกาศที่จะยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปี และ ตั้งใจจะอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์
 • โอกาสที่จะนำรถยนต์ เรือ หรือ ของใช้ในบ้านเข้านิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

เงื่อนไขสำหรับทุนในการลงทุน

 • หลักฐานทางกฎหมายของการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินหรือทุน
 • มีทุนที่ปราศจากภาระผูกพันที่จะทำการลงทุน
 • ทุนสามารถโอนผ่านระบบธนาคารได้
 • การลงทุนที่สามารถปันผลเชิงพาณิชย์ได้
 • ลงทุนในสกุลเงินของนิวซีแลนด์
 • การลงทุนจะไม่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผ่านเงื่อนไขสุขภาพและบุคลิกภาพของนิวซีแลนด์
 • การลงทุนจำนวน 10 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนที่ยอมรับได้ สามารถเป็นในรูปแบบของหลายการลงทุน) อย่างน้อย 3 ปี – หมายเหตุ: ไม่มีเงื่อนไขด้านจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนแต่ละประเภท)
 • การอยู่อาศัยอย่างน้อย 44 วัน ในแต่ละปีของ 2 ปี ใน ระยะเวลาการลงทุน 3 ปี หรือ 88 วัน ตอนไหนก็ได้ในระยะการลงทุนเกิน 3 ปี ถ้าผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ได้ทำการลงทุนขั้นต่ำ 2.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนเพื่อการเติบโต
 • เมื่อระยะการลงทุน 3 ปีสิ้นสุด ต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลานึงสำหรับโอกาสที่จะสามารถยื่นรับสิทธิ์สำหรับการได้รับวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรสำหรับผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และสมาชิกครอบครัวที่เข้าร่วมรายการ และ สิทธิ์พลเมืองในที่สุด

การลงทุนที่ยอมรับได้

 • พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ผู้มีอำนาจรัฐส่วนท้องถิ่น หรือ ธนาคารนิวซีแลนด์ที่ได้รับอนุญาต
 • หุ้นส่วนในบริษัทในนิวซีแลนด์ ของรัฐหรือเอกชนก็ได้
 • ทุนที่ทำการลงทุนโดยที่การลงทุนนั้นเกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัทนิวซีแลนด์
 • โครงการพพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติโดยเจ้าพนักงานที่มีอำนาจรัฐ
 • อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 • การลงทุนเพื่อการกุศล

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การเตรียมตัวเพื่อยื่นขอรับสิทธิ์และส่งเอกสาร ตามด้วยการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • กระบวนการการตัดสินใจของการยื่นขอรับสิทธิ์และเอกสารเสริม
 • เมื่อมาถึงแล้ว โอนเงินลงทุนไปยังการลงทุนที่ยอมรับได้ภายใน 12 เดือน (สามารถต่อระยะเวลาได้ถึง 18 เดือน)
 • การส่งเอกสารเสริมที่บ่งบอกว่าเงินลงทุนมาจากแหล่งเดียวกับที่ระบุไว้ในการยื่นขอรับสิทธิ์
 • ได้รับวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมวีซ่า Investor 1 มีอะไรบ้าง?

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 10 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี

ใครสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้บ้าง?
 • คู่สมรส ทั้งที่สมรสแล้วหรือโดยพฤตินัย (คู่รักเพศเดียวกัน) หรือ
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแล อายุมากถึง 24 ปี
มีเงื่อนไขด้านสุขภาพหรือไม่?

มี ผู้สมัครต้องมีการเอ็กซ์เรย์บริเวรหน้าอกและการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อยืนยันว่ามีร่างกายที่แข็งแรง

มีเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างไรบ้าง?

ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปี หรือมากกว่า ต้องมีใบรับรองพฤติกรรมจากทางตำรวจในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ และประเทศอื่นๆที่ได้อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

มีเงื่อนไขในการทำ point test หรือไม่?

ไม่มี

มีข้อกำหนดด้านอายุในการสมัครหรือไม่?

ไม่มี

มีข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษหรือไม่?

ไม่มี

มีเงื่อนไขในการพำนักอาศัยหรือไม่?

ผู้ลงทุนจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 44 วัน ในช่วงเวลา 2 ปีในช่วงเวลาการถือครองสิทธิ์การลงทุนระยะเวลา 3 ปี หรือ อีกหนึ่งทางเลือกคือต้องอาศัยอยู่ในประเทศเป็นจำนวน 88 วันภายในระยะเวลา 3 ปีของการถือครองสิทธิ์การลงทุน ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนที่ลงทุน

Growth investments คืออะไร?

การลงทุนรูปแบบนี้ได้รับการอนุมัตินอกเหนือจาก พันธบัตร และการลงทุนสุนทาน จำนวนเงินลงทุนทุกอย่างต้องตรงตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สำหรับเป้าหมายในการลงทุนเพื่อการเติบโต (growth investment) ต้องเปลี่ยนรูปแบบจากเงินเป็นพันธบัตร

การลงทุนที่ได้รับการยอมรับมีอะไรบ้าง?

การลงทุนที่ได้รับการยอมรับในโปรแกรมนี้ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้:

 • สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ได้
 • ต้องลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนเป็นสกุลเงินของนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนในองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือกองทุนจัดการบริหาร
 • มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ได้ หรือ
 • ไม่ใช่เพื่อการใช้ส่วนตัว เช่น บ้าน เรือ หรือรถ
ต้องลงทุนในอะไรบ้าง?
 • พันธบัตรถูกออกโดยรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ผู้มีอำนาจท้องถิ่น หรือโดยธนาคารที่จดทะเบียนของนิวซีแลนด์
 • มูลค่าสัมบูรณ์ (Equity) ในบริษัทเอกชนหรือภาครัฐของนิวซีแลนด์ หรือ
 • กองทุนบริหารจัดการ ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดในนิวซีแลนด์
 • สินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
 • อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือ
 • การลงทุนสุนทาน เช่น มูลนิธิที่จดทะเบียนแล้ว หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร
ผู้รับสมัครจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเงินทุนได้มาอย่างถูกกฎหมาย?

หลักฐานมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ อาจดูจากการได้ภาษีคืน หรือใบรับรอง ใบเสร็จจ่ายเงิน เสตเมนท์ในการทำธุรกิจ หุ้นในธุรกิจ เงินปันผล ใบเสร็จรับเงินจากการขายสินทรัพย์ ใบรับรองจากธนาคาร กำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้น หลักฐานการได้เงิน(ของขวัญ) พินัยกรรม และหลักฐานของการได้มรดก
เงินทุนที่ได้มาในรูปแบบของขวัญ สามารถใช้ในการยื่นสมัครได้ ตราบใดที่เงินจำนวนนี้ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้สมัครจะได้อะไร?

วีซ่าในการพำนักอาศัยแบบไม่มีกำหนด
ในช่วงเวลาสุดท้ายของปีที่ 3 สำหรับการถือครองสิทธิ์การลงทุน ผู้สมัครและครอบครัวสามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรได้

สามารถยื่นขอสัญชาติได้หรือไม่? หากได้ ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?

สามารถขยื่นขอสัญชาติได้ หลังจากอาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปีและยังคงการลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์ไว้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ