PORTUGAL

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทางลัดสำหรับผู้ลงทุนต่างชาติจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปสำหรับที่จะได้รับใบรับรองการอยู่อาศัยแบบถาวรในโปรตุเกส
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์สามารถเดินทางเข้า อาศัยอยู่ ทำงานในโปรตุเกสได้
 • อนุญาตให้ผู้ลงทุนได้เดินทางอย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • คู่สมรส บุตรที่อยู่ภายใต้การปกครอง และ พ่อแม่ สามารถเข้าร่วมรายการได้ เมื่อได้รับใบรับรองการอยู่อาศัยแล้ว
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา หรือ การอยู่อาศัย
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านการดำเนินการทางด้านธุรกิจ
 • สามารถยื่นขอรับสิทธิ์การอยู่อาศัยแบบถาวรได้/พลเมืองหลังจาก 5 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งเอกสารในรอบแรก เรซูเม่ที่ละเอียด สำเนาพาสปอร์ต และ ความคิดพื้นฐานเรื่องStart-up
 • นัดหมายเรื่องวีดีโอคอลกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในโปรตุเกส
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจออกหนังสือรับรองรายละเอียด
 • เอกสารที่ต้องการทั้งหมดครบถ้วนและโอนค่าธรรมเนียมการบ่มเพาะธุรกิจไปยังบัญชีรับฝากทรัพย์สินที่ปลอดภัย
 • ส่งการยื่นขอรับสิทธิ์ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโปรตุเกส (สัมภาษณ์ที่สถานกงสุลประมาณ 15 วันทำการ)
 • ประมาณ 90 วัน เดินทางมาโปรตุเกสเพื่อที่จะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น และ การออกใบรับรองการอยู่อาศัย
 • การประชุมร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสำหรับการก่อตั้งและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสทุกครั้งเพื่อที่จะต่ออายุใบรับรองการอยู่อาศัย

เงื่อนไข

 • สร้าง หรือ พัฒนาการทำธุรกิจที่เป็นแนวคิดใหม่
 • ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในโปรตุเกสและร่วมมือกับการวิจัยและพัฒนา
 • ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจแบบ 3 ปี มาแล้ว
 • หลักฐานที่แสดงว่าผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ไม่มีประวัติอาชญากรรม

การได้รับใบรับรองการอยู่อาศัยถาวร / สิทธิ์พลเมือง

 • ถือใบรับรองการอยู่อาศัยแบบถาวรที่ถูกต้องอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถดำรงชีพได้
 • หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาโปรตุเกส(CEFR A2) – (สามารถผ่อนผันได้ตามสถานการณ์)
 • แจ้งเรื่องภาษีรายได้ส่วนบุคคลในโปรตุเกส
 • สำหรับสิทธิ์พลเมือง ต้องแสดงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับโปรตุเกส

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

 • ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของโปรตุเกส
 • ต้องเตรียมเอกสารเสริมด้านการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และ การบัญชีในโปรตุเกสสำหรับการคัดเลือกในโครงการนี้
 • การวิจัยและพัฒนาของความคิดจะได้รับการสนับสนุนโดยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโปรตุเกส
 • ค่าธรรมเนียมการบ่มเพาะธุรกิจจะสามารถได้รับคืนเมื่อใบรับรองการอยู่อาศัยแบบถาวรถูกปฏิเสธ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นพลเมือง

 • การอยู่อาศัย ทำงาน ศึกษาในประเทศกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัด
 • โอกาสที่จะเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าถึง 180 ประเทศ, รวมถึง สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอื่นๆอีกมากมาย

คำถามที่พบบ่อย

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจใดบ้างที่ได้รับการเสนอแนะในโปรแกรม SUV โดย Empowered?

Empowered จะเสนอแนะไอเดียทางธุรกิจที่ตรงตามประสบการณ์ของผู้สมัครในภาคธุรกิจดังนี้

 • เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชวิทยา
 • การค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค
 • การสื่อสารและสื่อ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สินค้าอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • การแพทย์และสุขภาพ
incubation การอำนวยความสะดวกในเรื่องของ R&D และ Empowered จัดตั้งอยู่ที่ใด?

ตั้งยู่ที่บรากันคา ประเทศโปรตุเกส (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปอร์โต ใกล้กับสนามบินนานาชาติ)

ค่าธรรมเนียมของ Incubation/เงินทุน ที่นำไปใช้ในโปรแกรม start-up เป็นจำนวนเท่าไหร่ (มีการจัดแจงอย่างไร)?

ค่าธรรมเนียมของ Incubation เป็นจำนวน 175,000 ยูโร โดย 25,000 ยูโร จะใช้สำหรับเป็นเงินลงในธุรกิจของโปรตุเกส และชำระสำหรับค่าบริการในธุรกิจนั้นๆ

จากกิจการหนึ่งไปยังกิจการหนึ่ง เงื่อนไขในการบริการจะแตกต่างกัน แต่การบริการขั้นพื้นฐานจะได้รับการดูแลโดย Empowered Startups สำหรับการใช้จ่ายเงินทุน รวมถึงการสร้างคอนเนคชั่น และการรับอำนาจจากทางรัฐบาลและการอำนวยความสะดวกเรื่องของ R&D เพื่อเตรียมเอกสารในการนำเสนอ ดูแลเรื่องบัญชี การจดบริษัท การเปิดบัญชีบริษัท เป็นต้น

Empowered Startups จะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากกิจการที่เปิดใหม่ในประเทศโปรตุเกส?

Empowered จะเข้าร่วมเป็นส่วนน้อยในการถือหุ้น โดย 95% จะถือโดยเจ้าของ (ผู้สมัคร) และ Empowered จะถือไว้เพียง 5%

Incubation มีระยะเวลากำหนดนานเท่าไหร่?

Incubation มีระยะเวลากำหนด 3 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติสิทธิ์การพำนักอาศัย ในกรณีที่ได้รับการปฎิเสธ Incubation ไม่สารมารถเริ่มดำเนินการได้ และจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน

สิทธิ์ในการพำนักอาศัยสามารถถือได้นานเท่าไหร่ และจำเป็นต้องต่ออายุหรือไม่?

สิทธิ์ในการพำนักอาศัยสามารถถือได้ 1 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปีจนเมื่อถึง 5 ปีจะได้รับสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร (เช่น หลังจากปีที่ 1 และปีที่ 3) Empowered’s incubation จะครอบคลุมทั้งหมด 3 ปี และสามารถช่วยในการต่ออายุได้

ครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลสามารถเข้าร่วมผู้สมัครหลักในการได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยได้หรือไม่? ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

เมื่อผู้สมัครได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยแล้ว สามารถยื่นขอให้กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแล:

 • คู่สมรสหรือคู่รักทางกฎหมาย
 • บัตรอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • บุตรอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสมอง
 • บุตรอายุ 18 ปีหรือมากกว่าตราบใดที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือยังได้รับการช่วงเหลือด้านการเงิน และสามารถเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนในโปรตุเกสได้
 • พ่อแม่ที่อยู่ภายใต้การดูแล (สามารถเป็นพ่อแม่ของคู่สมรสได้)
มีเงื่อนไขในการพำนักอาศัยเพื่อยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักถาวรหลังจาก 5 ปีหรือไม่?

ไม่มีเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาการอาศัยเพื่อให้ได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร สิ่งที่สำคัญคือผู้สมัครและครอบครัว

 • ต้องพำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่องด้วยโปรแกรม SUV
 • ได้รับจดหมายหรือสัญญาจาก Empowered Startups ของหน่วยงานสาธารณะและการอำนวยความสะดวกของ R&D สำหรับกิจการ
 • มีการแสดงด้านภาษีและมีตัวเลขประกันสังคม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีความสามารถด้านภาษาโปรตุเกสระดับCEFR A2 (สามารถขอผ่านเงื่อนไขข้อนี้หากแสดงให้เห็นว่ามีการทุ่มเทเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตในประเทศโปรตุเกส)
ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังประเทสโปรตุเกสหรือไม่? หากใช่ ต้องเดินทางไปกี่ครั้ง?

ผู้สมัครต้องเข้าร่วมSEF (immigration authorities) เพื่อทำการรับสิทธิ์การพำนักอาศัยที่ บรากันคา เมื่อได้รับ landing visa และทำbiometrics, นอกเหนือจากนั้น ต้องมีการนัดพบกับEmpowered และสมาชิกของหน่วยงาน R&D สำหรับการวางแผนกลยุทธิ์ ผู้สมัครต้องเข้าร่วมนำเสนอการต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัย (หลังจาก 1 ปี และ 3 ปี) แต่ยังคงต้องใช้เวลาในโปรตุเกสเพื่อพัฒนาธุรกิจ

ผู้สมัครจำเป็นต้องเชี่ยวชาญภาษาโปรตุเกสเพื่อขอรับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจาก 5 ปีหรือไม่?

เงื่อนไขด้านภาษาสามารถข้ามได้สำหรับการขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง คำแนะนำขอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หากมีการยืนยันว่าผู้สมัครมีความตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจให้เติบโต Empowered Startups สามารถช่วยเหลือพร้อมกับหน่วยงานในโปรตุเกส แต่ไม่สามารถการันตีได้ เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีด้วย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ