เกี่ยวกับเรา
ฉี เหงียน

ฉี เหงียน

ผู้อำนวยการด้านการบริหาร – เวียดนาม

ฉี เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและวัฒนธรรม) ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารทั่วไป และฝ่ายบุคคล มากด้วยความสามารถในการประสานงานและทักษะทางภาษาอันหลากหลาย